METAL_FACH_Z_562_PRASA_STAŁOKOMOROWA_ROLPOL_NOWA_CEREKWIA_WOJ_OPOLSKIE_MASZYNY_ROLNICZE_NAJTANIEJ_7