Dopłaty bezpośrednie – jakie będą stawki za 1 ha w sezonie 2018/2019?

Kolejna sprzedaż
listopad 10, 2018
Stan zdrowotny zbóż
listopad 14, 2018

Ministerstwo rolnictwa opracowało wysokość dopłat bezpośrednich za 2018 rok.

Większość stawek będzie niższych niż te za 2017 czy 2016 rok. Znacznie mniej do 1 ha będzie dopłat do młodego rolnika. Za to ogromny wzrost dopłat bezpośrednich uzyskają rolnicy uprawiający pomidory. Zaliczki dopłat bezpośrednich będą wypłacane od 16 października do 30 listopada. Pozostałą część dopłat bezpośrednich ARiMR będzie wypłacał do 30 czerwca 2019 roku.

W piątek, 28 września 2018 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany pary euro-złoty, na podstawie którego zostały przeliczane dopłaty bezpośrednie za 2018 rok. Kurs ten to 4,2774 zł za 1 euro.
Na tej podstawie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekt rozporządzeń, w których zostały określone stawki poszczególnych płatności bezpośrednich do hektara. Jeszcze tego samego dnia , czyli 28 września, resort skierował projekty rozporządzeń do konsultacji społecznych ze związkami i organizacjami rolniczymi.

Do 70% zaliczek dopłat bezpośrednich do końca listopada

Nowe rozporządzenie będzie musiało wejść w życie najpóźniej do 16 października 2018 roku. Tego dnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie wypłatę zaliczek dopłat bezpośrednich za 2018 rok. W normalnych warunkach zaliczki mogą wynieść do 50% całej kwoty dopłat. Jednak ze względu na ciężkie warunki w rolnictwie Komisja Europejska może zezwolić na zwiększenie puli zaliczek do 70%. Tak właśnie stało się w tym roku, podobnie jak w przypadku dopłat za 2017 i 2016 rok

ARiMR ma czas na wypłatę zaliczek do 30 listopada. Natomiast od 1 grudnia do 30 czerwca Agencja powinna wypłacić pozostałą część płatności bezpośrednich

Znacznie mniej dopłat dla młodego rolnika, a więcej dla plantatorów pomidorów

Stawki dopłat bezpośrednich za 2018 rok są przeważnie niższe, w porównaniu do stawek na hektar określony za 2017 rok.
Na przykład płatności dla młodego rolnika będą o niemal 40 złotych niższe niż przed rokiem. Znacznie w dół zostały określone dopłaty do buraków cukrowych czy ziemniaków skrobiowych. Nieznacznie niższe będą dopłaty do zazielenienia, stawki jednolitej płatności obszarowej.

Wręcz symbolicznie zwiększą się stawki dopłat do bydła i krów.
Jedyną grupą rolników, którzy prawdopodobnie znacznie zyskają na nowych stawkach dopłat bezpośrednich są plantatorzy pomidorów. Dla nich stawki płatności za 1 hektar wzrosną o ponad 100%! Z nieco ponad 1654 złotych za 2017 rok do aż ponad 3320 złotych za 2018 rok!