Ładowarki AVANT to kompaktowe i wielofunkcyjne maszyny, które mają szerokie zastosowanie w takich obszarach jak obsługa komunalna, użytkowanie terenów zieleni, mała architektura, budownictwo, rolnictwo, stadniny koni czy leśnictwo.