GRILLO_CL62_ROLPOL_KARCZOWNICA_OPOLSKIE_NOWA_CEREKWIA